Rekonstrukce domu či bytu může vyžadovat ohlášení na úřad – v jakém případě?

6.12.2021

Pokud si myslíte, že nikomu není nic do toho, co si ve svém domě či bytě děláte, pletete se. Za určitých podmínek bude třeba nahlásit úřadům, že se chystáte na rekonstrukci bytu – v některých případech se bohužel neobejdete bez stavebního povolení. Existují ale také úkony, které spadají pod rekonstrukci, které se hlásit nemusí. Různé úpravy můžete více či méně utajit a doufat, že vás sousedé nenahlásí. Vždy je ale dobré mít vše podle předpisů.

Co je rekonstrukce?

Slovo "rekonstrukce" ve stavebním zákoně nenajdete, používá se zde pojem stavební úprava. Je to taková činnost, která vede ke zvelebení domu nebo bytu. Kromě výše zmíněné nutnosti ohlášení nebo dokonce žádosti o stavební povolení je zapotřebí respektovat také pravidla, pokud je váš byt součástí společenství vlastníků jednotek nebo se jedná o družstevní byt. Zde budou možná určité povinnosti navíc, jako je zavčasu oznámit rekonstrukci ostatním obyvatelům bytového domu.

Úpravy bez stavebního povolení či ohlášení

Úřadu nemusíte hlásit, pokud se jedná o takovou rekonstrukci, která nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, negativně neovlivňuje požární bezpečnost stavby a nespadá-li stavba pod kulturní památky.

Nutnost ohlášení

Pokud po provedení rekonstrukce změní stavba svůj účel (například z účelu bydlení se doplní nebo změní na účel podnikání) je nutné zajistit kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby. Při takové rekonstrukci ale nesmí dojít k zásahu do nosných konstrukcí domu, nesmí se změnit vzhled stavby a nesmí dojít ke vzniku povinnosti zajistit posouzení vlivů na životní prostředí. Na takové povolení rekonstrukce můžete čekat až 30 dní.

Stavební povolení

Pokud rekonstrukce změní vzhled budovy nebo je nutné zasáhnout do nosných konstrukcí stavby nebo pokud je požadováno posouzení vlivu na životní prostředí – je nutné požádat o stavební povolení. Počítejte s tím, že na stavební povolení můžete čekat až 60 dnů.

Rekonstrukce domu či bytu může vyžadovat ohlášení na úřad – v jakém případě?

Zpět na stránku blog